Samostalna podnožja

Zajednička osobina svih samostalnih podnožja je centralni stup.

Stupovi se učvršćuju na tanjure, baze od lijevanog metala, zavarene križeve; ovisno o programu kojeg izaberete.

Programi TERRA i BOMA imaju više sastavnih dijelova, koji se međusobno lako kombiniraju i sastavljaju.

Moguće ih je koristiti pojedinačno ili više zajedno.

Sva samostalna podnožja mogu se koristiti u kombinaciji s ostalim sistemima iz ovog kataloga.

31_Boma_S-samostalno-podnozje